VW díly

Nákupní košík

košík je prázdný

Výber měny


Kategorie

AUDIO
reproduktory
hudba
Brzdy
posilovače
ABS
el. motůrky parkovací brzdy + brzdiče
Motor a příslušenství
vstřikovací trysky
spojkové sady
převodovka
nádrže
výfuk
příslušenstvý motoru
čerpadla
turbo
Nápravy a řízení
řízení
pružiny
poloosy
nápravy
kardan
Karoserie
hagusy
zpětná zrcátka
mřížky a znaky
blatníky
dveře
stahovačky skel
kapota
dno kufru
různé plasty
spojlery
stěrače
střecha
Elektrosoučásti
OEM budíky
OEM navigace a rádia
OEM climatronic
OEM bluetooth handsfree
podvolantové jednotky
antény
měnič 230V
řídící jednotka
el.motůrky stahovaček
starter
řídící jednotka elektromechanické ruční brzdy
řídící jednotka pro rozpoznání přívěsu
čidla a senzory
řídící jednotka palubní sítě
kabeláže
radar ACC
řídící jednotka pro světla do zatáčky
řídící jednotka EPB
řídící jednotka airbagů
couvací kamery
alternátory
gateway
parkovací / couvací asistent
spínače a vypínače
Interiér
airbagy
ofuky
dekory
volanty
sedačky
výplně dveří
rolety a dělící stěny
zavazadlový prostor
odkládací přihrádky
řadící páky
palubní desky
Osvětlení
výbojky a žárovky
světlomety přední
spínač světel
mlhové světlomety
směrová světla
vnitřní osvětlení
ostřikovače světlometů
denní svícení
světlomety zadní
Chlazení, klimatizace a topení
klimakompresory
topení
chladiče
chladičová stěna
Disky a pneumatiky
17"
18"
19"
Příslušenství
střešní nosiče
tažné zařízení

Vyhledávání

Kdo je online?

76 návštěvníků
121 zákazníků
Prev
Next

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vw-dily.com. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu VW díly s.r.o.,Kaporva 42/14, Praha 1, 110 00, IČ 291 46 704, DIČ: CZ 291 46 704, zastoupena jednatelem Danielem Benešem a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Odesláním objednávky přes eshop, e-mail či telefonicky dává kupující najevo souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami a také se záručními a reklamačními podmínkami prodávajícího. Tyto obchodní podmínky a záruční reklamační podmínky prodávajícího jsou závazné pro obě smluvní strany a tvoří nedílnou součást uzavírané kupní smlouvy.
Pojmem „občanský zákoník“ se rozumí zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel / Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Spotřební zboží (zboží) – je zboží koupené spotřebitelem.

Informace o uzavřené smlouvě a obhcodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Přijetí objednávky je následně spotřebiteli potvrzeno. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
Kupující souhlasí, že v případě nevyzvednutí objednané zásilky bude případ předán/postoupen (včetně osobních údajů) a evidován v registru neplatičů a v registru dlužníků., případně předán dalším orgánům.

Záruka vrácení peněz

U nás nic neriskujete. Máte možnost v souladu s §53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od doručení zboží bez udání důvodu. Způsob kompenzace si samozřejmě můžete zvolit, a to buď vrácení peněz - bankovní převod, poštovní poukázka nebo výměnu za jiné zboží.

Doporučujeme, aby zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, bylo v původním obalu, nepoužité, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi nebo číslem dokladu/faktury. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.
Peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Storno objednávky ze strany kupujícího 

Po vzniku kupní smlouvy objednávkou přes eshop (čl. 2 odst. 2.2.) nebo prostřednictvím telefonu (čl.2 odst. 2.4.) nebo e-mailové korespondence (čl.2 odst. 2.5.) má kupující právo odstoupit od smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho části v těchto případech:
prodávající nesplnil smluvené podmínky dodání (např. pokud zboží bylo dodáno až po garantovaném termínu apod.). Tento termín je obvykle do 14-ti dnů, ode dne převzetí objednávky, pokud zboží není skladem.
Kupující a prodávající také mohou zrušit smlouvu vzájemnou dohodou. Zrušení smlouvy dohodu bude kupujícímu potvrzeno e-mailem.
Zrušení objednávky je možné do 24 hodin po jejím přijetí (pokud již nebyla odeslána) a to telefonicky na telefonním čísle 608 123 321 v pracovní dny mezi 9.00 až 17.00. Případně emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Záruka a reklamace

Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na nové zboží je poskytována záruka 24 měsíců stejně jako v kamenném obchodě. Na použité zboží je poskytována záruční lhůta na funkčnost 5 pracovních dnů. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením. Reklamaci je možné uplatnit poštou. Není nutné adresovat reklamaci konkrétnímu pracovníkovi, můžete se obrátit na všechny pracovníky firmy uvedené v rubrice kontakty. Vždy je třeba připojit charakter vady, kopii kupního dokladu (nebo jiný doklad prokazující, že jste zboží skutečně koupili od nás), RMA formulář a kontakt na Vás. Každou reklamaci vyřizujeme bez zbytečného odkladu a o jejím průběhu zákazníka informujeme. Veškeré reklamace vyřizujeme nejdéle ve lhůtě do 30 dnů od uplatnění reklamace. Věci zaslané na dobírku nepřijmáme.
Postup při reklamaci najdete v našem reklamačním řádu.

Nároky spotřebitele ze záruky

Spotřebitel při uplatnění záruky má nárok:
jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Nepřevzetí zásilky kupujícím 

Pokud kupující nepřevezme zásilku nejedná se o zrušení kupní smlouvy, nýbrž o její nedodržení. Předmětem kupní smlouvy je zakoupení zboží od prodávájícího a zaplacení v plné výši. V případě, kdy prodávají na základě uzavřené kupní smlouvy zboží zaslal a kupující zboží nepřijmul má prodávající právo na náhradu nákladů spojených se zasláním zboží na adresu uvedenou kupujícím (poštovné a balné). Nebudou-li náklady uhrazeny bude kupující zařazen do databáze nespolehlivých zákazníků a tato pohledávka bude vymáhána.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Prostřednictvím registračního formuláře v eshopu nebo při objednávání e-mailem či telefonicky sdělí kupující prodávajícímu své jméno a příjmení (podnikatelé také IČ a DIČ), dodací adresu, e-mail, popř. číslo účtu. (Tyto údaje jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce a pro potřebnou komunikaci s kupujícím). Uskutečněné obchodní transakce budou také vedeny v evidenci prodávajícího.
Prodávající bude zpracovávat osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů. Prodávající je dle zákona na ochranu osobních údajů povinen chránit osobní údaje před zneužitím.
Poskytnuté osobní údaje budou používány pouze k realizaci obchodního styku mezi prodávajícím a kupujícím nebo k účelům souvisejícím pouze se službami eshopu a nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího poskytovány třetí straně.
Kupující má zejména právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Kupující může své registrační údaje po přihlášení editovat.
Objednávkou směřující k uzavření kupní smlouvy (čl.II odst. 2.1.) kupující dává najevo souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Kupující též souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje nutné pro dodání zboží přepravní službě, která bude realizovat dodání zboží na místo určení nebo doručení zboží v případě reklamace.
Souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozího odstavce poskytuje kupující na dobu neurčitou až do doby, kdy kupující vyjádří písemný nesouhlas s tímto zpracováním.

Popis a fotografie produktů

Není-li v popisu zboží uvedeno jinak, je vždy uvedena cena za jeden kus. Fotografie produktů mají pouze ilustrativní ráz, ikdyž vycházejí ze skutečných produktů, v některých případech se může produkt barevně i tvarově poněkud lišit. Je to dáno inovací ve výrobě.

Pokud požadujete přesně produkt z fotografie je třeba si toto ověřit. Není - li u zboží barevná varianta vysloveně napsána není možné ji zaručit.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. Ledna 2012. Řídí se jimi veškeré objednávky a nákupy realizované po tomto datu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího informování. Změna obchodních podmínek však nemá vliv na smluvní vztahy vzniklé ještě před změnou. Kupující se s těmito obchodními podmínkami řádně seznámil a tím, že uskutečnil objednávku zboží u prodávajícího, potvrzuje, že s nimi souhlasí.
Platná verze obchodních podmínek je dostupná na www.vw-dily.com

 

created by © COMTERA.CZ